DANH MỤC NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

Phần mềm Danh mục NNKH tiếng Việt trên website

Phần mềm Danh mục NNKH tiếng Việt

 • Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh thiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu – QIPEDC;
 • Hợp phần 1: Xây dựng học liệu dựa trên Ngôn ngữ kí hiệu tiếng Việt dành cho giáo dục tiểu học.

Mục tiêu:

 • Chung: Tăng khả năng tiếp cận giáo dục tiểu học có chất lượng cho HSKT dựa trên NNKH tiếng Việt.
 • Cụ thể: Danh mục NNKH và Bộ video bài học môn Toán, môn Tiếng Việt đảm bảo chất lượng được đưa vào dạy – học trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt, hòa nhập;

Đối tượng sử dụng:

 • Học sinh khiếm thính cấp tiểu học.
 • Giáo viên, nhân viên hỗ trợ.
 • Phụ huynh/người bảo trợ của học sinh khiếm thính.
 • Người lớn điếc.

Danh mục NNKH:

 • Bao gồm 4000 ký hiệu ngôn ngữ;
 • Các từ ngữ trong danh mục này là ngôn ngữ người điếc, được thu thập từ người điếc của ba vùng miền (Bắc – Trung – Nam);
 • Do người Điếc có trình độ thể hiện;
 • Tra cứu như từ điển, bao gồm ký hiệu, từ ngữ, ảnh minh họa và giải nghĩa từ.

Cách thức sử dụng

 • Sử dụng để tra cứu như từ điển khi cần tham khảo kí hiệu để dạy và giao tiếp với học sinh khiếm thính;
 • Sử dụng sản phẩm Danh mục NNKH vào tiết học ngôn ngữ kí hiệu trong các trường/trung tâm chuyên biệt;
 • Sử dụng sản phẩm để giúp Giáo viên, Nhân viên hỗ trợ, Phụ huynh và học sinh tự học và dạy học sinh NNKH.
 • Tổ chức dạy học theo nhóm/lớp học/khối lớp
  • Tập chung học sinh vào địa điểm phù hợp, giáo viên/nhân viên hỗ trợ sẽ sử dụng thiết bị trình chiếu, cho các em xem từng kí hiệu và phần hình ảnh giải thích nghĩa của kí hiệu.
  • Sau đó học sinh bắt chước làm theo các động tác của kí hiệu.
  • Học xong từ 5-10 kí hiệu, giáo viên/nhân viên cho các em ôn lại kí hiệu đã học (không nhìn vào hình ảnh kí hiệu).
 • Tổ chức dạy học cá nhân
  • Giáo viên/nhân viên sử dụng thiết bị trình chiếu, cho học sinh xem từng kí hiệu và phần hình ảnh giải thích nghĩa của kí hiệu.
  • Sau đó học sinh bắt chước làm theo các động tác của kí hiệu.
  • Học xong từ 5-10 kí hiệu, giáo viên/nhân viên cho học sinh ôn lại kí hiệu đã học (không nhìn vào hình ảnh kí hiệu).

TẢI PHẦN MỀM

Danh mục ngôn ngữ ký hiệu

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

 • Bước 1: Sau khi tải thành công
  • Giải nén file zip
 • Bước 2: Bắt đầu cài đặt phần mềm
 • Bước 3: Chọn thư mục chứa phần mềm
 • Bước 4: Chọn next để tiếp tục cài đặt
 • Bước 5: Chọn install để tiến hành cài đặt
 • Bước 6: Quá trình cài đặt đang được thực hiện
 • Bước 7: Quá trình cài đặt thành công
 • Bước 8: Bắt đầu sử dụng phần mềm

Liên hệ

Nhân viên hỗ trợ: Vũ Tiến Đạt

Email: datvu2404@gmail.com

Điện thoại/Zalo: 0965568930