PHỤ HUYNH/NGƯỜI BẢO TRỢ

          Phụ huynh là một trong những đối tượng được hưởng lợi của dự án QIPEDC. Dự án thực hiện khảo sát, lập danh sách tại các địa phương, biên soạn các tài liệu bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn, tiếp nhận phản hồi từ phía phụ huynh để hoàn thiện hơn nội dung và cách thức đào tạo.

          Tập “Tài liệu bồi dưỡng phụ huynh hỗ trợ học sinh khiếm thính cấp tiểu học thông qua ngôn ngữ kí hiệu” được xây dựng bao gồm có 5 chủ đề:

          Mỗi chủ đề được thiết kế theo hướng phát triển năng lực người học, cùng với các hoạt động giúp phụ huynh có thể nắm được các yêu cầu dự án đề ra cho mình trong quá trình hỗ trợ học sinh khiếm thính ở gia đình, thông qua NNKH. Ngoài ra, ở mỗi chủ đề còn có các câu hỏi đánh giá, đặc biệt là nguồn tài liệu tham khảo giúp phụ huynh có thể tự nâng cao hiểu biết, phát triển các khả năng hỗ trợ học sinh khiếm thính.

          Mục tiêu của đào tạo phụ huynh nhằm đạt được:

1. Năng lực

2. Phẩm chất

Liên hệ

Nhân viên hỗ trợ: Vũ Tiến Đạt

Email: datvu2404@gmail.com

Điện thoại/Zalo: 0965568930